Bán củi có thể kiếm tiền không?

Tháng trước mình có đọc tin Việt Nam xuất bán ra nước ngoài nhiều loại Củi, có cả mùn, gỗ ép. Vậy thì phải có những người cung cấp nguồn củi này trong nước. Mình muốn làm thử, liệu có khả thi không mọi người?

ở Việt Nam người ta đều đun bằng gas và điện bây giờ. Những người mua củi chủ yếu phục vụ sản xuất như sấy nông sản, sấy thuốc

Nếu có ngoại ngữ tốt thì làm sản phẩm gỗ này xuất đi nước ngoài là hiệu quả, trong nước nhu cầu đốt nhiệt của ta chủ vẫn là Gas vì nó tiện.