Cách nhanh nhất nào để hiểu và biết được lĩnh vực kinh doanh muốn theo đuổi?

Em đang muốn chuyển từ đi làm sang tự bắt đầu một kế hoạch kinh doanh của riêng mình. Khi đi làm được 1, 2 năm em đã có thử bán online nhưng khi đó em cứ đăng sản phẩm rồi bán, chưa có kế hoạch cụ thể, đợt đó bán một thời gian và em đã ngưng.
hiện tại em đang chuẩn bị cho kế hoạch kinh doanh mới này, em muốn nhờ ac mách cách để nắm bắt và hiểu được một lĩnh vực kinh doanh nhanh chóng?