Cần thêm chia sẻ từ anh chị đã làm lĩnh vực đánh giá thẩm định trang sức

Lĩnh vực này em thấy ở Việt Nam trong tương lai sẽ có tiềm năng, có điều vẫn chưa phải nghề chính thống, chưa có nhiều người làm. Ac ai đã làm cho em xin thêm kinh nghiệm nhé

Thị trường này quá mới, thường những người mua trang sức giá cao mới cần thẩm định.
Dịch vụ này của bạn kén khách,
có điều được tiếp xúc với nhiều người giàu, có quan hệ.

Tay nghề phải vững thì mới nhận dạng được trang sức. Nghề này cũng giống như nghề đi săn đồ cổ, cần con mắt tinh tường.