Định vị giá trị để có được 46 Triệu cho 1 lần bán

Tôi có được khách hàng đặt ghế của mình với đúng 1 đơn, và tổng giá trị của đơn là gần 46 Triệu, nhưng bạn sẽ thấy lạ khi tôi mới chỉ chính thức khởi nghiệp khoảng 1 tháng.
Tôi không muốn thể hiện hay khoe năng lực của mình, tôi chỉ muốn nói rằng nếu chúng ta định vị bản thân giá trị như thế nào, thì người khác sẽ mua hàng của mình như thế.
Chúc bạn sẽ có thành quả tốt trong lần bán sắp tới.

Em cảm thấy những cố gắng của tôi trước đây khi so với anh thực sự cần phải thay đổi cách tư duy và suy nghĩ. Em đã phải mất nhiều thời gian trước khi có được mức doanh thu tương tự a