Giới Thiệu Cộng Đồng FOOT39

FOOT39

Cộng Đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - Kinh Doanh. Kiếm Tiền. Kinh Tế.
Cộng đồng được BcooUp phát triển cho Nhà khởi nghiệp Việt Nam, Nhà Kinh Doanh-Kinh Tế.

✱ Foot39 được thành lập bởi Founder-Nhà sáng lập Adam Lương (Lương Nguyễn), được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia kinh doanh, kinh tế, tài chính, chuyên gia xu hướng.

SỨ MỆNH CỦA FOOT39

Mang lại các giá trị cao cho nhà kinh doanh và khởi nghiệp (bao gồm Online-Kinh tế trực tuyến, Offline, Kết hợp cả hai), Để nhà khởi nghiệp:

  • Thực hiện được mô hình kiếm tiền-kinh doanh của riêng mình.
  • Hỗ trợ mọi người vì lợi ích cộng đồng, hỗ trợ các nhà khởi nghiệp khác cùng nhau phát triển, cùng nhau làm giàu, thành công.
  • Qua đó phát triển Nền kinh tế Việt Nam, đưa Đất Nước đi lên và đạt được những mục tiêu lớn.