Kinh doanh Mai Tết loại Mini năm nay giá bán khoảng 100.000 đồng/cây nhỏ

Có ai đang bán cây cảnh năm nay chưa ạ? so với năm ngoái giá Mai Tết Mini đã giảm khoảng 20.000 đồng đến 1 nửa giá bán. dòng cây cảnh này năm ngoái rất hót, năm nay giảm nhiệt rồi.

Mỗi năm có loại cây hoa hót, nếu chạy theo trends tạm thời thì cũng dễ lỗ lắm. Nên bán nhiều loại khác so với những cây truyền thống. Hoa hồng và Lan hồ điệp năm nay cũng có nhiều người thích.

Mình nghĩ Các loại cây chơi Tết uốn con hình con Rồng năm nay chắc sẽ hót mạnh. Rồng vừa là một phần văn hóa, vừa có tính chất thể hiện thịnh vượng.