Mình định vào nghề sưu tầm tiền cổ

Làm thế nào để tìm được nguồn tiền cổ vậy mọi người? những loại tiền giấy

Nghề này lãi cao nhưng rủi ro với người mới bắt đầu, người mới vào nghề chắc chắn mất tiền, nhưng theo được rồi lại có việc tốt.

Bạn muốn nhiều nguồn tiền cổ, phải tăng mối quan hệ trong xã hội, nhất là những người lớn tuổi, kiểu gì họ cũng giữ tiền.

Bạn nên tính làm nhiều loại tiền khác nhau có tính độc đáo, không nhất thiết phải là tiền cổ.

Đợt này mình thấy có nhiều người chuyển hướng sang làm đồ cổ với săn kho báu ghê.