Năm 2024, Thống đốc Ngân hàng nhà nước đang cho biết Lãi suất tiếp tục giảm

Lãi suất giảm sẽ hợp lý cho những ai muốn vay ngân hàng khởi nghiệp. VN đang muốn tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Mục tiêu tăng trưởng nền kinh tế trong nước của Việt Nam lúc này đang rõ hơn bao giờ.
Ai tranh thủ được giai đoạn này để khai phá thị trường có lẽ sẽ có bước tiến sự nghiệp.

Thấy rất rõ ý định của Chính phủ lúc này đang muốn tăng đầu tư để mọi người phát triển kinh doanh, năm tới mong việc làm sẽ tạo ra được nhiều.