Netflix đang sợ tiktok chiếm lĩnh thị phần dù họ ở 2 chiến tuyến khác nhau?

Netflix đang thúc đẩy mạnh chức năng xem nội dung do người dùng sáng tạo. Nếu cứ tiếp tục đà này TikTok sẽ có thêm đối thủ lớn, Tiktok cũng có thể bị dính sâu vào vấn đề kiện bản quyền của Netflix.
Netflix làm Phim, trong khi Tiktok có nhiều sản phẩm review phim không chính thống.