Nhìn cách người Mỹ sống, để thấy mình phải cố gắng hơn

Người mỹ từ khi học hết trung học là đã gần như tự lập, nếu học đại học thì được cha mẹ hỗ trợ phần nào. Còn không thì tự đi làm, tự bươn chải.
Nếu so với một bộ phận người Trung Quốc chọn cách “mặc kệ” thì đúng là phải học hỏi người Mỹ, họ chấp nhận làm việc chân tay để sống.
Nhưng cũng không thể đánh đồng tất cả, mỗi nơi sống có người này người kia.
Nhưng nên học ở người Mỹ tính không sợ ngại mặt, họ làm việc chân tay hay tri thức cũng như nhau.

Ở Mỹ nếu không chịu bươn ra làm thì thành Homeless ngay lập tức

Cách sống của người Trung Quốc hợp lý hơn trong thời đại mới. Họ chịu khó và cũng có những căn cơ.