Quảng cáo Chéo trong kinh doanh giúp bán thêm được nhiều hàng

Các app, web thương mại điện tử, KOL, KOC thường dựa trên quảng cáo chéo để bán được nhiều hơn một mặt hàng, ngoài sản phẩm chính khách hàng mua, họ dựa trên uy tín của của App và KOL, KOC và khả năng thuyết phục làm khách hàng mua thêm những sản phẩm khác.

Nhưng điểm quan trọng của quảng cáo chéo là lấy được lòng tin thì khó có thể xây dựng một sớm một chiều

Đối với người khởi nghiệp mới, cần tập trung vào sản phẩm chính trước. Bán chéo, bán qua trung gian chỉ nên là định hướng theo sau.