Tiktok nên được hiểu là cộng cụ kinh doanh theo Trends, đó không nên là tính toán lâu dài

Khách quan mà nói, Tiktok rất hợp lý để làm theo trends, hết trends rồi thì doanh thu cũng xuống. Muốn làm lâu dài cần kết hợp nhiều mạng xã hội, youtube, facebook, sàn

Làm Marketing ngày nay phải hiểu về kỹ thuật làm trends, bỏ qua nó cũng không được đâu, có trends rồi thì mới có cú hích cho sản phẩm

Nếu xét về tính ổn định thôi thì làm Tiktok có sự rủi ro, nhưng làm tiktok cũng tăng cơ hội bắt được khách hàng lớn tiềm năng. Nếu có 1 khách hàng lớn thì cũng xem như không uổng công.