Tôi không nghĩ năm 2024 hoạt động Kinh doanh Việt Nam sẽ bớt nóng hơn so với 2023

Nhiều bạn của tôi cho rằng năm 2024 nền kinh tế sẽ khó khăn. Nhưng tôi lại nghĩ ngược lại, khi mà chúng ta đang thu hút tốt dòng vốn FDI nước ngoài, vô hình chung kích thích các chuỗi sản xuất, tạo ra nhiều hoạt động kinh doanh hơn.

Bởi vì thị trường năm 2024 cũng có nhiều biến động. Nên chọn những mô hình khởi nghiệp có tính cấp thiết, thiết yếu.

Nếu cứ phân vân thì sau cùng sẽ không làm được gì. Cách tốt nhất là phải bắt tay vào làm thật. vừa làm vừa đánh giá kỹ thêm.