Vì sao làm giáo dục có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng nhiều giáo viên lại chịu mức thu thấp?

Tôi không nghĩ rằng làm giáo viên cơ hội kiếm tiền ít, có người tôi biết kiếm mấy chục triệu hàng tháng từ dạy học thêm.
Cơ hội luôn có trong nghề này, nhưng nhiều giáo viên gặp khó trong sự nghiệp, thật sự khó hiểu.

Hiện tại kinh doanh giáo dục đang trong giai đoạn chuyển đổi cách cũ trước đây sang cách làm giáo dục có tính thị trường.
Tư duy của giáo viên dần dần cũng sẽ chuyển đổi theo thôi. Những người có thu nhập cao từ dạy thêm, đó là những người chuyển đổi tư duy nhanh.

Thị trường giáo dục hiên nay ở Việt Nam vẫn còn rất mở, có nhiều mảng giáo dục, đặc biệt lĩnh vực Tiểu học có nhiều khoảng không để làm.